Research Center - ITCM

Centrul de Cercetare ITCM este acreditat CNCSIS din anul 2004 şi funcţionează în cadrul Facultăţii de Mecanică a Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi. Centrul găzduieşte activităţi de cercetare fundamentală şi aplicată în domenii conexe mecanicii şi rezolvabile in domeniile construcţiei de maşini, asigurării calităţii şi ingineriei sistemelor de producţie.
Prezentarea centrului:   (1,31 MB)


 Misiunea Centrului ITCM este de:
 
 - a identifica şi rezolva probleme reale din societatea industrială românească în scopul evoluţiei şi alinierii la normele UE în domeniul prelucrărilor mecanice;
 - a oferi expertiză în domeniul construcţiei de maşini, a sistemelor de producţie şi al asigurării calităţii;
 - a crea şi implementa tehnologii şi produse noi, utile unei societăţi dezvoltate;
 - a crea o legătură cu centrele de excelenţă din Europa (formate în cadrul programelor de cercetare dezvoltare finanţate de Uniunea Europeană), SUA şi Japonia.
 
 Direcţiile de cercetare, în concordanţă cu platformele de cercetare stabilite de Comisia Europeană, sunt următoarele:
 
 - MANUFACTURE – macro şi micro manufacturarea pieselor ce au valoare adaugată prin includerea tehnologiilor inovative rezultate din cuplarea tehnologiei informaţiei cu procesele de aşchiere, deformare plastică, injectare, sinterizare, în vederea creşterii competitivităţii acestora.
 - NanoMedicine – proiectarea şi dezvoltarea de echipamente de testare a protezelor utilizate în medicină, analiza structurală, analiza şi dezvoltarea modelelor pentru motoarele moleculare, biomimetică.
 - EuMaT – ingineria materialelor avansate şi tehnologii de obţinere şi prelucrare a acestora.


Contact person:

Prof. Dr. Eng. Viorel Păunoiu
Faculty of Engineering,  Department of Manufacturing Engineering
111 Domneasca St., 800201 - Galati, Romania
Tel: +40 336 130208, Fax: +40 236 314463
E-mail: viorel.paunoiu@ugal.ro