South Mediterranean Welding Center for Education, Training and Quality Control - SM WELD

Întâlniri de lucru

În perioada 15.10.2015-14.10.2018, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, prin Departamentul Ingineria Fabricației, derulează, în calitate de partener (P4), proiectul South Mediterranean Welding Centre for Education, Training and Quality Control (SM WELD), un proiect transnațional de parteneriat strategic în domeniul universitar, coordonat de Royal Institute of Technology (KTH) din Stockholm – Suedia, în parteneriat cu 17 universităţi de stat, institute de cercetare, asociaţii profesionale şi companii industriale din Portugalia, Spania, România, Grecia, Germania, Tunisia şi Algeria. Obiectivul general al proiectului SM WELD este înfiinţarea unui Centru de Educație, Formare şi Asigurarea Calității în domeniul Sudării în ţările partenere, Algeria şi Tunisia, care să coordoneze parteneriate şi să implementeze sistemul de certificare a calităţii în companiile cu activități în domeniul sudării. Obiectivele specifice ale proiectului SM WELD sunt integrarea unui modul specific proceselor de sudare şi îmbinare în programele de studii universitare de masterat în domeniul fabricației, cu scopul de a obține calificarea de inginer sudor internațional (IWE), dezvoltarea unor module de formare în domeniul sudării pentru educația terţiară non-universitară și certificarea calificării profesionale de tehnolog sudor internaţional (IWT), crearea unui sistem comun de educație, formare şi certificare în domeniul sudării (EdTrCert) în țările partenere (PCs), recunoscut în Europa. În cadrul proiectului  SM WELD, membrii comunității academice gălăţene şi ai Asociației de Sudură din România - ASR au participat/vor participa la întâlniri de lucru în consorţiu sau în cadrul clusterelor şi au efectuat mobilităţi de predare, vizite de lucru:

15.02.2016-18.02.2016 (Hammamet - Tunisia): Kick-off meeting, în care partenerii au prezentat instituţiile sau companiile din care provin şi rezultatele obţinute în activităţile desfăşurate în domeniul sudării. Coordonatorul proiectului a  prezentat planul de realizare şi obiectivele proiectului SM WELD şi a organizat partenerii în clustere, pentru a eficientiza discuţiile legate de obiective şi activităţi.

26.10.2016-28.10.2016 (Constantine - Algeria): întâlnire de lucru în care au fost discutate aspecte legate de înființarea centrelor de educație, formare și asigurare a calității în domeniul sudării, elaborarea programelor de studii de masterat din instituțiile de învățământ superior din Algeria și Tunisia, în acord cu principiile procesului de la Bologna, cât și aspecte referitoare la mobilitățile studenților și personalului academic din ţările partenere şi europene.

03.04.2017-06.04.2017 (Athens - Greece): întâlnire de lucru în care s-au discutat aspecte legate de elaborarea materialelor didactice utilizate în procesul de învățământ în domeniul sudării din țările nord-africane, dezvoltarea și armonizarea conținutului programelor de studii universitare din Algeria și Tunisia și adoptarea unor programe analitice în concordanță cu cerințele cursului de inginer sudor european/internațional - IWE/EWE.

27.11.2017-29.11.2017 (Monastir - Tunisia): întâlnire de lucru și participarea la inaugurarea Centrului de Educație, Formare și Asigurarea Calității în domeniul Sudării din Sfax - Tunisia care a avut loc la Camera de Comerț și Industrie, în ziua de 29 Noiembrie 2017. Au participat partenerii din consorţiul proiectului, dar şi companii industriale private care activează în domeniul sudării.

28.01.2018-09.02.2018 (Constantine - Algeria): activităţi de predare în Universitatea Frères Mentouri Constantine 1, derulate de patru membri ai Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, din care trei membri ai Asociaţiei de Sudură din România - ASR, şi de cadre didactice din Universitatea din Coimbra – Portugalia, precum și întâlniri de lucru cu directorii generali ai companiilor naţionale industriale, în vederea documentării necesare elaborării studiilor de caz, în acord cu programul de instruire specific cursurilor IWE/EWE.

01.05.2018-05.05.2018 (Coimbra - Portugal): întâlnire de lucru în care au fost discutate aspecte legate de dezvoltarea, evaluarea și acreditarea programelor de studii de masterat din Algeria și Tunisia, prezentarea materialelor didactice dezvoltate în cadrul proiectului, acreditarea Centrului de Educație, Formare și Asigurarea Calității în domeniul Sudării din Tunisia, ca organism de certificare IWE/EWE, inaugurarea unui centru similar în Algeria și organizarea unor ateliere de lucru de antreprenoriat pentru IMM-uri implicate în proiect.

24.07.2018-28.07.2018 (Stockholm - Sweden): întâlnire de lucru în cadrul clusterului Educaţie şi derulare activități de formare a personalului din mediu academic şi a studenţilor din țările din regiunea sud-mediteraneană, în vederea creșterii nivelului de cunoștințe și îmbunătățirea abilităților practice în domeniul sudării, prin accesul la Resursele Educaționale Deschise (Open Education Resources - OERs) elaborate în cadrul proiectului.

26.08.2018-29.08.2018 (Athens - Greece): întâlnire de lucru în cadrul clusterului Asigurarea Calităţii, în care au fost discutate aspecte legate de evaluarea calității rezultatelor obținute în perioada de implementare proiectului SM WELD.

22.09.2018-26.09.2018 (Alger - Algeria): întâlnire de lucru organizată de University of Science and Technology Houari Boumediene și inaugurarea Centrului de Educație, Formare și Asigurarea Calității în domeniul Sudării din Alger – Algeria.