Workshop "Industry 4.0. Smart Technologies and Materials" / "Industria 4.0. Tehnologii si Materiale Inteligente"

Centrul de Cercetare Inginerie Tehnologică în Construcţia de Maşini - ITCM si Centrul de Cercetări Avansate în Domeniul Sudării - SUDAV din cadrul Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi colaborare cu Asociaţia Profesională în Tehnologii Moderne de Fabricaţie MODTECH din Iaşi organizează Workshop-ul Industry 4.0. Smart Technologies and Materials / Industria 4.0. Tehnologii si Materiale Inteligente .

PREZENTĂRI

21 Decembrie 2017, Facultatea de Inginerie, Corp B, sala B22

Viorel PAUNOIU, Universitatea „Dunărea de Jos din Galați, Departamentul lngineria Fabricației

Smart control of manufacturing processes and inspection of complex parts used in automotive and aerospatial industries/ Conducerea inteligentă a proceselor de fabricație şi inspectare destinate reperelor utilizate în industria auto/aero

Dumitru NEDELCU, Constantin CARAUSU, Universitatea Gheorghe Asachi din lasi, Departamentul deTCM

Smart forming of composite materials for automotive body parts/ Formarea adaptiva a materialelor compozite pentru reperele din industria de automobile

Elena SCUTELNICU, Universitatea „Dunărea de Jos din Galați, Departamentul lngineria Fabricației

South Mediterranian Welding Center for Education, Training and Quality Control - SM WELD/Centru de sudare Sud Mediteranian pentru instruire, formare şi controlul calităţii – SM WELD

Luigi MISTODIE, Carmen RUSU, Universitatea „Dunărea de Jos din Galați, Departamentul lngineria Fabricației Marius IVANOV, ALTFACTOR - Galați 

loT Network Solution for Hazardous Industrial Environments for Industry 4.0/ Rețea de senzori loT pentru medii industriale periculoase în perspectiva lndustriei 4.0

Gheorghe Gurău, Carmela Gurău, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Departamentul Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

Sever plastic deformation method for obtaining nanostructured composites with metallic matrix/ Metoda de deformare plastică severă pentru obţinerea de composite nanostructurate cu matrice metalică