Bine aţi venit pe site-ul Departamentului de Ingineria Fabricaţiei!

Departamentul de Ingineria Fabricaţiei din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Inginerie, a fost înfiinţat în anul 2010, prin unificarea catedrelor de Tehnologia Construcţiilor de Maşini şi Robotică şi Sudare, catedre care au, fiecare în parte, o lungă istorie de activităţi şi realizări în domeniile didactic şi de cercetare.

Departamentul de Ingineria Fabricaţiei asigură activităţi didactice, de cercetare dezvoltare în principalele domenii ale fabricaţiei şi promovează introducerea noilor tehnologii noi de fabricare în industrie.

Departamentul de Ingineria Fabricaţiei urmăreşte educarea unei noi generaţii de ingineri prin integrarea creativităţii, proiectării, automatizării, în noile tehnici de vârf din domeniile Fabricaţiei şi Dezvoltării Produselor. Orice schimbări în proiectarea noilor forme, mărimi, întrebuinţări ale produselor sunt provocări pentru inginerii de fabricaţie, sudură, de mecatronică şi cei economici, pentru a utiliza metode avansate în alegerea tehnologiilor adecvate, care să conducă la scurtarea timpului de aplicare pe piaţă şi mai mult decât atât de a garanta satisfacţia consumatorului. In acest sens, departamentul nostru este axat pe combinarea cercetării de vârf cu cunoștințele din lumea reală bazate pe nevoile industriale.

O serie de parteneri industriali incluzând Siemens, ADA Computers, Dacia-Renault, Şantierele navale Damen şi STX colaborează cu Departamentul de Ingineria Fabricaţiei, care are de asemenea colaborării naţionale şi internaţionale cu majoritatea universităților şi institutelor din România şi cu un număr de universități din Europa, Asia şi America. De asemenea sunt puternic implicaţi în activitatea industria din partea de Sud-est a ţării.

Programe de studii

Misiunea Departamentului de Ingineria Fabricaţiei este de a oferi programe care pun accentul pe o relație puternică cu industria, precum şi atragerea şi stimularea studenţilor care interacționează cu profesioniști din facultate şi din industrie care dezvoltă metode adecvate pentru îmbunătățirea proceselor, produse şi sisteme.

Misiunea noastră este de a oferi cea mai bună educație posibilă în inginerie. Noi prevedem că absolvenții noștri vor deveni membri productivi şi capabili ai societății.

Departamentul oferă trei specializări de licenţă, două  masterate şi doctorat în Inginerie Industrială.

Obiectivul programelor de licenţă este de a oferi o pregătire puternică în inginerie, cu aplicații în proiectarea asistată de calculator a echipamentelor inteligente utilizate pentru a îmbunătăți viața de zi cu zi. Astfel, proiectarea asistată de calculator a echipamentelor inteligente pentru prelucrarea materialelor metalice și polimerice, dobândirea de cunoștințe de microelectronica, de fabricație, de sudare este obiectivul nostru principal în formarea profesională a următoarelor generații de ingineri români.

Principalele programe de licenţă sunt:

  • Domeniul Inginerie Industrială (TCM şi Ingineria Sudării);
  • Domeniul Inginerie Economică (Inginerie Economică Industrială);
  • Domeniul Mecatronică şi Robotică (Mecatronică).

Obiectivul programelor de masterat şi doctorat în Inginerie Industrială este de a oferi instruire avansată în domeniile sistemelor integrate de fabricaţie şi de asigurare a calității. Studenții sunt încurajați să interacționeze cu personalul facultăţii de-a lungul programului lor. Aceste programe urmăresc să pregătească ingineri pentru o carieră profesională de succes în viitor, integrată în economia globalizată.

  • Masterat în Inginerie Industrială (Ingineria Sistemelor Integrate de Fabricaţie, Managementul calităţii în Inginerie Industrială);
  • Doctorat în Inginerie Industrială.

Acreditare

Specializările pe care le asigură Departamentul de Ingineria Fabricaţiei sunt acreditate de ARACIS.

Departamentul are ca trăsătură excelenţa şi o tradiţie de peste 50 de ani în formarea de ingineri care au cariere de succes în România și în străinătate.

Veniți și vizitați-ne în Clădirile B-D, str. Domnească nr. 111, Galați pentru a deveni o parte a industriei de astăzi.

Viorel Păunoiu

Profesor şi Director de Departament