GAZODUCT

Proiect din cadrul programului PARTENERIATE

Subprogram “Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativă”

Domeniul 2 - Energie
Direcția de cercetare 2.1 Sisteme şi tehnologii energetice durabile; securitatea energetică
Tematica de cercetare 2.1.1 Creşterea securităţii în alimentarea cu energie

Obiectivul general al acestui proiect este dezvoltarea unor tehnologii de sudare sub strat de flux multiarc optime, care să conducă la realizarea unor îmbinări sudate de calitate, fără defecte, eliminând posibilele accidente (exploziile și pierderile de gaze), in vederea dezvoltarii durabile a sistemelor energetice şi creșterea siguranţei în alimentarea cu gaze naturale.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt legate de evaluarea nivelului maxim al tensiunilor și deformațiilor din conductele magistrale și de modelarea proceselor de transfer termic în cazul aplicării sudării automate sub strat de flux, la fabricarea tronsoanelor de conductă. Un alt obiectiv al proiectului este conceperea unei instalații de sudare multiarc utilizată la realizarea îmbinărilor longitudinale ale tronsoanelor de conducte magistrale. Va fi efectuată o cercetare experimentală comparativă a modificărilor proprietăților mecano-metalurgice din îmbinările sudate monoarc și multiarc, în vederea reducerii efectelor procesului de sudare asupra caracteristicilor de rezistentă, plasticitate și modificărilor structurale.

Proiectul va asigura o dezvoltare durabilă a sistemelor energetice prin creșterea securității în alimentarea cu gaze naturale, prin optimizarea tehnologiilor de sudare multiarc, care vor conduce la realizarea unor îmbinări sudate de calitate, fără defecte, și vor scădea posibilele accidente, cum ar fi exploziile și pierderile de gaze. Impactul economic constă în fabricarea, transportul şi asamblarea tronsoanelor de conducte în România. Implementarea industrială a rezultatelor proiectului va fi asigurată de către SC ArcelorMittal Galati Tubular Products.

Rezultatele principale ale proiectului vor fi: un nou model analitic de calcul al conductelor magistrale de gaz, modele matematice 3D al transferului termic la sudarea mono și multiarc, conceperea unei instalații de sudare originală şi tehnologiile de sudare multiarc optime. Implementarea industrială a rezultatelor proiectului va spori nivelul de competitivitate, inovare și cunoștințe în domeniul fabricării conductelor magistrale de gaz.